Welkom aan boord

Warmtepomp

Sinds mei 2010 ben ik de mogelijkheid aan het onderzoeken om een warmtepomp te installeren op de Jannie Amelia. Er is veel subsidie voor te krijgen en de investeringen zijn gering. Zie ook: De subsidieregeling Duurzame Warmte.

Hieronder zie je de huidige situatie van mijn warmwatersysteem. In de machinekamer ligt de warmtewisselaar om het koelwater van de motor van mijn schip te koelen. In de keuken zijn een expansievat, een boiler en een verdeelklep te vinden. De verdeelklep verdeelt het warme water tussen centrale verwarming en boiler. Alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen.

verwarmingssysteem

Fase 1

Als eerste zal ik een warmtepomp aanschaffen en deze koppelen aan de warmtewisselaar. Tevens zal ik een buffervat aansluiten en vloerverwarming aanleggen in de keuken. Moeilijkheden bij de keuze van een warmtepomp zijn de electrische aansluitmogelijkheden. Ik heb namelijk slechts 1 fase 230V, afgezekerd met 16A tot mijn beschikking. De meeste warmtepompen kunnen hier niet op aangesloten worden. Daarnaast speelt de geringe ruimte een rol. Het buffervat komt onder de vloer van de roef te liggen en mag niet hoger zijn dan 50 cm.

Fase 2

Als de eerste fase is afgerond zal de boiler worden aangesloten aan het warmtepompsysteem. Mijn dieselketel zal voor de wekelijkse opwarming naar 65 graden Celsius zorgen, om Legionellaproblemen te voorkomen.

Fase 3

Fase 3 is het doorstaan van de winter. Mijn dieselketel zal standby blijven. Ik zal mijn dieselverbuik van afgelopen winter vergelijken met de warmtepompkosten. Maar als alles goed gaat, kan na de winter de duizendlitertank onder mijn roef worden opgeruimd. De twee tweehonderdlitertanks in mijn machinekamer zijn dan voldoende. Ik gebruik mijn dieselketel dan alleen nog om wekelijks de boiler te verwarmen naar 65 graden Celsius en om het, wellicht die enkele dagen per jaar dat het te koud is, van de warmtepomp over te nemen. In de volgende tabel is het dieselverbruik en de gemiddelde temperatuur per dag weergegeven.

Winter 2009-2010

Winter 2010-2011

De winter is halverwege en mijn isolatie werkt. Ik verbruik veel minder dan vorig jaar. In de grafiek is in rood het dieselverbruik weergegeven en in blauw vind je de temperatuur.

Omdat de watertemperatuur in de winter vaak kouder dan vijf graden Celcius is, besloot ik af te zien van de aanschaf van een warmtepomp; het water wordt namelijk te koud om er voldoende warmte uit te kunnen halen.

Winter 2011-2012

In plaats van een warmtepomp heb ik een standkachel van 5kW geïnstalleerd. Mijn verwarmingsketel is 25kW. In deze winter heb ik de standkachel gebruikt. In de grafiek is te zien dat het verbruik veel minder is. Vooral begin februari is dat te zien. Toen was het kouder dan het in de vorige twee winters was. Toch verbruik ik veel minder diesel. Ook verwarm ik nu mijn hele schip, de vorige winters slechts mijn halve schip. Ook was ik lange tijden niet aanwezig. Dit is te zien aan de rode lijn vlakbij of op de x-as.

Dat ik nu veel minder diesel verbruik heeft vooral de volgende oorzaken:

Zie hieronder het verwarmingssysteem anno 2010 en 2012.

verwarmingssysteem

Met het gebruik van een houtkachel verwacht ik nog minder diesel nodig te hebben.

Winter 2012-2013

Het gebruik van de houtkachel heb ik een jaar uitgesteld. De roef is helemaal met 6cm PIR geïsoleerd de winter in gegaan. Zoals uit de tabel blijkt, heb ik zelfs tijdens de koudste periode gemiddeld nog geen vier liter per dag verstookt. De vakantie eind december is ook makkelijk te herkennen. Het weekritme was steeds hetzelfde: stoken naar negentien graden van 7 to 8.30 en van 17 tot 21, in het weekend de hele dag van 7 tot 21. Daartussendoor bleef de temperatuur op tien graden ingesteld staan.

Voor de komende winter zal ik nog wat verder isoleren. Vooral wat tocht betreft. En de houtkachel wordt geïnstalleerd.